Drobečková navigace

Úvod > Úřad obce > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

 

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška 1/2007-pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství  
Příloha č.1  
Obecně závazná vyhláška č. 2/2007  
Obecně závazná vyhláška č. 3/2007   
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010   
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010   
Příloha č.1   
Příloha č.2 - pozemky obce  
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011   
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011  
Přiloha OZV 2/2011   
Přiloha OZV 2/2011    
Přiloha OZV 2/2011    
Přiloha OZV 2/2011    
Přiloha OZV 2/2011    
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011   
Obecně závazná vyhláška č. 4/2011   
Příloha OZV 4/2011   
Plán zimní údržby   
Příloha č.1 a 2   
Příloha č.3   
Obecně závazná vyhláška č. 5/2011   
Opatření obecné povahy   
Veřejná vyhláška-oznámení zastupitelstva obce   
Obecně závazná vyhláška 1/2014   
Obecně závazná vyhláška 1/2015   
Obecně závazná vyhláška 2/2015  
Obecně závazná vyhláška 1/2019-třídění odpaduPříloha č 1, třídění odpadu.pdf  
Obecně závazná vyhláška 2/2019-místní poplatek komunální odpad  
Obecně závazná vyhláška 3/2019-o místním poplatku ze psů  
Obecně závazná vyhláška 4/2019-o místním poplatku z pobytu  
Obecně závazná vyhláška 5/2019-o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, Příloha č.1  
Obecně závazná vyhláška 6/2019-o místním poplatku ze vstupného  
Obecně závazná vyhláška 1/2020, kterou se vydává požární řád obce  
Obecně závazná vyhláška 1/2021-o místním poplatku z pobytu  
Obecně závazná vyhláška 2/2021 místní poplatek odpad  
Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy-ZŠ Červené Pečky 24.8.2023
Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy-ZŠ Kolín 24.8.2023
Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci 28.12.2023
Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 01.01.2024
Obecně závazná vyhláška obce Nebovidy o místním poplatku ze psů 01.01.2024