Jako každý rok máme v klubu Beseda připravený kulturní a pracovní plán na rok 2019.
V prvním pololetí máme za sebou Novoroční setkání v klubovně Besedy, v březnu se uskutečnila oslava MDŽ s malým pohoštěním. Ani letos jsme nevynechali "Vítání jara". Tentokrát jsme Moranu nepouštěli po potoce, vzhledem k jeho znečištění i zápachu vody, ale upálili jsme ji na zahradě OU.
Nechybělo ani velikonoční tvoření pro děti, s kterým nám pomáhá každoročně paní Stříbrská, paní Ročková a členové spolku Nebovidská tvrz. Členky klubu Beseda se postarali o občerstvení, některé pochoutky jsme pekly v obecní peci.
Stalo se již tradicí, že členky klubu Beseda se starají o úklid obce v lokalitách okolí čekárny, zahrada OU a také okolí hřbitova.
Společně s důchodci z Červených Peček poznáváme krásy České republiky.
V druhém pololetí nás čeká ještě v prázdninovém čase a to 2.8. od 16:00 "Letní posezení s harmonikou" na zahradě OU, kde v obecní peci připraví členky klubu, jako vždy, výborné občerstvení.  Tímto zveme všechny důchodce.
Na říjen připravujeme "Lampionový průvod" k pomníku padlých a jak jinak po ceremonii zveme na pohoštění, tentokrát "Zázraky z dýní". Datum konání této akce oznámíme po dohodě s obecním úřadem.
A máme tu prosinec. Adventní čas zahájíme rozsvěcením stromečku, zazpíváme si, doufáme v hojném počtu, koledy a nebude chybět i koncert v kostele.
Datum akce upřesníme

A je to tady, letošní rok 2017 je pro členy klubu Beseda jubilejní, slavíme desáté výročí jeho založení.
Od začátku jsme se snažili obohatit život v naších obcích. Už jenom tím, že pořádáme brigády na jejich úklid.
Jenomže život není jenom o práci :-), pořádáme a snažíme se zajistit a přispět ke kulturním akcím.
Mnohé z akcí se staly již tradicí například vítání jara, podzimní výstavy, lampionový průvod, adventní slavnosti.
Klub Beseda vypomáhá při akcích pořádaných na tvrzi a v kostele. Pamatujeme také na nejstarší občany, třeba na začátku roku jsme pro ně připravili posezení v naší klubovně.
Další z akcí bylo MDŽ, zajistili jsme pohoštění, pan starosta obdaroval každou ženu růží. 
Společně s důchodci z Červených Peček jezdíme na poznávací zájezdy. V letošním roce máme za sebou úklid kolem kostela, obecního úřadu a tvrze v Nebovidech a u kapličky na Hlubokém Dole.

Plán akcí 2017

Březen: Vítání jara plakát.jpg
            8.4.2017 zahájí ve 14:00 Ženský komorní sbor pí. Blažkové v kostele,
            od 15:00 zdobení perníčků, pletení pomlázek, malování a drátkování vajíček,
           
to vše v naší klubovně, poslední bod programu je pálení Morany.

Květen: Na květen připravujeme kladení věnce k pomníku padlých za účasti představitelů obcí. V druhé půlce května pořádáme prohlídku hřbitova s komentářem pana Urbana o historii hrobek a hrobů, je se na co těšit. Datum akce upřesníme. V druhé půlce roku nás čekají naše tradiční akce jako výstava, příprava na advent. Klub Beseda a Obec Nebovidy pořádají dne 2.12 2O17 od 17. hod  rozsvícení vánočního stromečku před OU Nebovidy: pozvánka.jpg Program :  společně s dětmi si zazpíváme vánočtní koledy.  Občerstvení : svařák , čaj a jiné dobrůtky jsou pro vás připraveny. 3.12.2O17  se bude v nebovidském kostele konat koncert vánočních koled. Dětský sbor z Červených Peček  zazpívá vánoční koledy pod vedením paní učitelky Kopecké. Dále bude  zpíva učitelský sbor  z Kolína pod vedením paní učitelky Blažkové. Občerstvení je také připraveno.  Zveme vás na hezké před vánoční odpoledne při zpívání koled !! Těšíme se na hojnou účast vás všech.

Plán akcí 2016

Březen: 8.3.2016 Přátelské posezení s důchodci(MDŽ) 
           20.3.2016 od 13:00 hodin Vítání jara, tvoření pro děti plakát.jpg

Květen: 7.5.2016 Pokládání věnce k pomníku

Září: Podzimní výstava

Říjen: Lampionový průvod

Listopad: příprava na advent
Termíny podzimních akcí budou upřesněny.
Klub Beseda nejezdí jen na výlety, ale také umí přiložit ruku k dílu. 

Čístíme parkové zákoutí v Nebovidech , kolem tvrze, hřbitova a jiné.

V březnu jsme uspořádaly dávno zapomenutou oslavu MDŽ , kam jsme pozvaly i dámy z klubu Důchodců. Pan starosta přinesl každé ženě růžičku,pohoštění pro všechny bylo připravené. Bylo to hezké odpoledne. Dale jsme provedly úklid okolo studánky, aby byla připravená na vítání jara. Loučení se zimou a vítání jara byla naše další akce pro děti a občany z naší obce. Děti se sešly u nás v Besedě a za pomoci děvčat z tvrze p. Horáčkové, p. Vokounové, p. Doušové a p.Ročkové malovaly vajíčka a vytvářely další velikonoční dekorace. Pánové z tvrze p.Douša a p. Moták učili děti plést pomlázky. Při takových aktivitách řádně vyhládne , pohoštění bylo zajištěné - laděné do jarních svátků. Návštěvníci si pochutnávali na jidáších,mazancích, mufínách i velikonoční beránek byl. Takto naladěni na jaro jsme se všichni šli rozloučit se zimou k našemu potoku. Vodník /p.Lhoták/  uvolnil stavidlo a hořící Moranu sebral proud vody. Od potoka jsme šli přivítat jaro u studánky. Studánka se odemykala dvěma klíči kovovým  a pečeným z těsta . Pečený klíč byl prý chutný jen se po něm zaprášilo. Popřáli jsem studánce , aby jí nikdo neničil a mohla sloužit každému kdo půjde kolem. Jenom škoda , že nepřišlo více dětí ! V dubnu jsme i s důchodci z Červených Peček jeli na výlet do Světlé nad Sázavou. Exkurze do skláren a přímo do výroby broušeného skla  byla skutečně poučná. Viděli jsme , co těžké práce je ukryto za krásou českého broušeného  skla ,ceněného hlavně v cizině. Krásná expozice broušeného skla je také vystavena v místním zámku. Co závěrem dodat : odvedená práce pro obec nás těší a doufáme , že na příští akce pro obec nás bude více. 

Plán akcí 2015

Říjen: 27.10.2015 Lampionový průvod obcí k pomníku padlých, průvod začíná v 17:30 hodin, sraz u autobusové zastávky

Listopad: 29.11.2014 v pátek od 17:30 hodin! "Rozsvědcení vánočního stromečku" pozvánka.jpg

Prosinec:  20.12.2015 od 15:00 hodin "Vánoční varhaní koncert a zpívání koled" společná akce klubu a obce Nebovidy v kostele v Nebovidech, občerstvení zajištěno

 

Plán akcí 2014

Duben:  "Vítání jara" - 12.4.2014 od 14 hodin morana program.jpg

Květen :  Pokládání věnce u pomníku padlých
               Dětský den - pomoc při přípravě
               Středověk na tvrzi - pomoc při přípravě

Červenec - srpen - prázdniny.

Září: Výstava "Plody podzimu"