Drobečková navigace

Úvod > Úřad obce > Bezpečnost a krizové složky

Bezpečnost a krizové složky

Složky Integrovaného záchranného systému ČR

Hasičský záchranný sbor ČR www.hzscr.cz/
Policie ČR http://www.policie.cz/
Zdravotní záchranná služba http://www.uszssk.cz/

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 představuje klíčový dokument popisující systém ochrany obyvatelstva v celé jeho multiresortní šíři a komplexnosti. Formuluje základní principy ochrany obyvatelstva a definuje její významné oblasti a nástroje, prostřednictvím kterých je prakticky realizována. Připravenost systému čelit současným i předvídatelným bezpečnostním hrozbám a s nimi spojeným mimořádným událostem a krizovým situacím už si dále nevystačí s „pouhým“ nasazením sil a prostředků bezpečnostních složek státu. Je potřeba hledat nové cesty, nástroje a postupy spočívající zejména v efektivním zapojení všech subjektů, které jsou schopny tomuto systému napomoci.

Složení krizového štábu obce Nebovidy:

Jaromír Kašpar-starosta, 774 660 000

Milan Vácha-místostarosta

Vladimír Horyna-zastupitel

Antonín Koubský-starosta Pobočného polku Sboru dobrovolných hasičů

 

Další informace v přiloženém dokumentu.

Příloha

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ – příručka pro obyvatele

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii chemického nebo průmyslového zařízení...), která ohrožuje osoby nebo majetek, okamžitě volejte číslo 150 - (Hasičský záchranný sbor).

Při předávání zprávy uveďte:

kde hoří (došlo k úniku nebezpečné látky)

  • co hoří
  • své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte
  • po skončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy o požáru.

Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život. Přivolává se prostřednictvím telefonu 155 - Zdravotnická záchranná služba.  

Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestního činu volejte telefonní číslo 158 - Policie ČR nebo 156 - Městská policie.

Další informace v přiložených dokumentech.

Příloha-příručka pro obyvatele

Příloha-příručka pro obyvatele

Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech

Příloha

Ochrana před povodněmi

Příloha