Drobečková navigace

Úvod > Úřad obce > Úřední deska > Místní poplatky pro rok 2021, dle platných OZV

Místní poplatky pro rok 2021, dle platných OZVVyvěšeno: 5. 3. 2021
Sejmuto: 12. 4. 2021

Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle platné OZV 2/2019 je 800 Kč/poplatník/rok. 

Místní poplatek ze psů dle platné OZV 3/2019, sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za jednoho psa 100 Kč,

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150 Kč,

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 50 Kč,

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 150 Kč.

Splatnost obou poplatků do 31.března 2021. 

Osvobození od poplatku, dle OZV 2/2019 a 3/2019:

a) Údaj rozhodný pro osvobození je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.

b) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

úhrada poplatků:

  • na pokladně OÚ Nebovidy v hotovosti (pondělí 12-17 hodin a středa 8-13 hodin)
  • na účet 10828151/0100, VS číslo domu, poznámka příjmení poplatníka a poté se zastavit na OÚ Nebovidy pro známku na nádobu na komunální odpad

Pro osobní návštěvu OÚ Nebovidy platí:

pondělí 12-17 hodin

středa 8-13 hodin


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 5. 03. 2021 8:32